Stretnutie členov MMF so zástupcami KOZ SR

V dňoch 23.-27.1.2017 prebehla na Slovensku pravidelná každoročná hodnotiaca misia Medzinárodného menového fondu (MMF) podľa článku IV. Dohody o MMF, ktorej hlavným cieľom je zhodnotenie aktuálneho stavu ekonomického vývoja Slovenskej republiky z makroekonomického a fiškálneho hľadiska, ako aj z hľadiska vládnych štrukturálnych politík a vývoja v rámci súkromného sektora SR. V tejto súvislosti sa členovia misie MMF na čele s Jesmin Rahman stretli s prezidentom Jozefom Kollárom a viceprezidentkou Monikou Uhlerovou spolu s odbornými zamestnancami kancelárie.

Na stretnutí zástupcov MMF zaujímal najmä pohľad KOZ SR na vývoj a výhľad zamestnanosti, regionálne disparity v problematike nezamestnanosti, aplikácia aktívnych opatrení trhu práce a služieb zamestnanosti, ako aj zamestnávanie prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania. Diskutovanými témami boli aj výška minimálnej mzdy, jej vývoj a podiel na priemernej mzde v hospodárstve a jej možné dopady na trh práce, zamestnanosť mladých ľudí a žien, podpora duálneho vzdelávania a možnosti tvorby nových a udržania už existujúcich pracovných miest. Členov misie zaujímali aj aktuálne zmeny v dôchodkovom zabezpečení a vplyv legislatívnych zmien na stabilizáciu dôchodkového systému.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

AKTUÁLNE TÉMY

Premiéra s predsedom parlamentu

Predseda NR SR je po prezidentovi Slovenskej republiky druhým najvyšším ústavným činiteľom. Na pracovnom stretnutí informoval prezident KOZ SR Marián Magdoško predsedu Národnej rady SR Andreja Danka nielen o názoroch a postojoch odborov na ďalšie smerovanie […]

AKTUÁLNE TÉMY

26 rokov od seba, no stále spolu

Aj po štvrťstoročí od rozdelenia sme si Slovensko a Česká republika – ako dve krajiny, veľmi blízki. Prelínanie našich národov prebieha najmä v pracovnom prostredí a turistickom ruchu. Podľa štatistík žije u našich českých susedov zhruba […]