Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe na rok 2019 a 2020

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 a 2020 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a 2020 boli 28. novembra 2018 slávnostne podpísané v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Signatármi kolektívnych zmlúv sú splnomocnení zástupcovia zamestnávateľov, reprezentovaní vládou SR, Združením miest a obcí Slovenska a predstaviteľmi samosprávnych krajov, a zástupcovia zamestnancov, reprezentovaní Konfederáciou odborových zväzov SR a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska. Slávnostného podpisu sa zúčastnil aj predseda vlády SR Peter Pellegrini a predsedovia všetkých koaličných strán.

Ešte v júni tohto roka podpísali na Úrade vlády SR zástupcovia vlády a sociálnych partnerov Vyhlásenie zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020. Za KOZ SR vyhlásenie podpísala viceprezidentka KOZ SR a hlavná vyjednávačka Monika Uhlerová. Podpísaniu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa predchádzala novelizácia zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, ktorá umožňuje uzatvoriť kolektívne zmluvy vyššieho stupňa aj na obdobie dlhšie ako jeden rok.

Platové tarify zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa novej základnej stupnice platových taríf v novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov stúpnu v priemere v roku 2019 o 10%. Táto stupnica platových taríf, ktorá už zohľadňuje zvýšené platové tarify, bude valorizovaná od 1. januára 2020 o 10 %. Navýšenie platových taríf štátnych zamestnancov bude v roku 2019 aj 2020 o 10%.

Novelou zákona č. 553/2003, ako aj zmenou katalógu pracovných činností sa odstraňuje deformácia v odmeňovaní odstrániť, žiadna platová tarifa nebude pod minimálnou mzdou a zamestnanci verejného sektora si v priemere polepšia o 10% v roku 2019 a o ďalších 10% v roku 2020. Bude však veľkou úlohou pre odbory, ale i sociálnych partnerov – vládu a samosprávu – ustriehnuť a nedopustiť prepad platových taríf pod minimálnu mzdu, a túto zodpovednosť preniesť do každoročného kolektívneho vyjednávania,“ uviedla počas slávnostného podpisu viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Podpísané KZVS zachovávajú platné sociálne benefity – dĺžka pracovného času či dovolenky, odchodné, výška príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a celkový prídel do sociálneho fondu.

Kompletné signované znenia oboch kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa budú onedlho zverejnené na našej webovej stránke.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

AKTUÁLNE TÉMY

26 rokov od seba, no stále spolu

Aj po štvrťstoročí od rozdelenia sme si Slovensko a Česká republika – ako dve krajiny, veľmi blízki. Prelínanie našich národov prebieha najmä v pracovnom prostredí a turistickom ruchu. Podľa štatistík žije u našich českých susedov zhruba […]