Prezident KOZ SR Marián Magdoško sa stretol s mladými odborármi

Mladí odborári sú silnou súčasťou štruktúr Konfederácie odborových zväzov SR.  Na stretnutí 29. januára 2019 v Bratislave s predsedom Rady mladých KOZ SR Františkom Gajdošom a jej podpredsedníčkou Františkou Jakubíkovou prezident KOZ SR Marián Magdoško opätovne potvrdil dôležitosť mládežníckeho hnutia v odboroch. Vo vzdelávaní mladých ľudí na školách absentujú akákoľvek poznatky ohľadom odborovej politiky, možnosti kolektívne sa organizovať a hájiť tak svoje záujmy.

Predmetom činnosti RM KOZ SR je presadzovanie záujmov, oprávnených požiadaviek a potrieb mladej generácie v pracovnoprávnej, sociálnej a mzdovej oblasti a v oblasti zamestnanosti.

„Som veľmi rád, že máme stabilnú a silnú Radu mladých KOZ SR. Mladí ľudia majú veľkú podporu, či už odo mňa, ale aj od predstavenstva konfederácie,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Jednou z prioritných úloh RM KOZ SR je zastupovanie mladých ľudí, účasť na organizovaní podujatí zameraných na aktivizáciu členov odborových zväzov, najmä však na získavanie nových členov z radov mladých zamestnancov.

František Gajdoš, predseda Rady mladých KOZ SR, podpredsedníčka Františka Jakubíková, prezident KOZ SR Marián Magdoško

Mohlo by Vás ešte zaujímať

AKTUÁLNE TÉMY

26 rokov od seba, no stále spolu

Aj po štvrťstoročí od rozdelenia sme si Slovensko a Česká republika – ako dve krajiny, veľmi blízki. Prelínanie našich národov prebieha najmä v pracovnom prostredí a turistickom ruchu. Podľa štatistík žije u našich českých susedov zhruba […]