Dokumenty VIII. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR

Dokument obsahuje:

  • Stanovy Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky s. 5
  • Rokovací poriadok Zjazdu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky s. 19
  • Volebný poriadok Zjazdu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky s. 21
  • Program Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 s. 23
  • Rezolúcia VIII. zjazdu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky s. 27
  • Uznesenie VIII. zjazdu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky s. 29

Platforma EOK pre budúcnosť Európy

„Z Junckerovej ponuky scenárov o budúcnosti EÚ sa neprikláňame ani k jednej. Inštitúciám sme zaslali vlastnú, ktorú sme vytvorili ako alternatívu. Zamestnanci potrebujú vidieť konkrétne opatrenia, potrebujú vidieť nádej na zlepšenie svojich životných štandardov,” tvrdia odborári.

Je načase, aby EÚ preukázala, že sa stará o svojich občanov. Odborári naprieč Európou musia vynaložiť čo najviac posilniť svoje kapacity, aby sa zapojili do diskusií a aktivít o európskych dokumentoch, ako je napríklad Európsky pilier sociálnych práv.

My, európske odborové zväzy, chceme, aby Európska únia a jednotný trh boli založené na spolupráci, solidarite a sociálnej spravodlivosti. Chceme Európsku úniu, ktorá je celosvetovo konkurencieschopná a má udržateľný hospodársky a sociálny model.

Spoločne sme silnejší – z hospodárskeho, sociálneho i demokratického hľadiska. EÚ nedosiahne vyšší životný štandard pre všetkých bez spravodlivejšej integrácie a konvergencie smerom nahor.

Všetci si zaslúžime lepšiu Európsku úniu pre občanov a pracujúcich.