Dokumenty VIII. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR

Dokument obsahuje:

 • Stanovy Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky 5
 • Rokovací poriadok Zjazdu Konfederácie odborových zväzov
  Slovenskej republiky 19
 • Volebný poriadok Zjazdu Konfederácie odborových zväzov
  Slovenskej republiky 21
 • Program Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky
  na roky 2016 – 2020 23
 • Rezolúcia VIII. zjazdu Konfederácie odborových zväzov
  Slovenskej republiky 27
 • Uznesenie VIII. zjazdu Konfederácie odborových zväzov
  Slovenskej republiky

Platforma EOK pre budúcnosť Európy

„Z Junckerovej ponuky scenárov o budúcnosti EÚ sa neprikláňame ani k jednej. Inštitúciám sme zaslali vlastnú, ktorú sme vytvorili ako alternatívu. Zamestnanci potrebujú vidieť konkrétne opatrenia, potrebujú vidieť nádej na zlepšenie ich životných štandardov” tvrdia odborári.

Je načase, aby EÚ preukázala, že sa stará o svojich občanov. Odborári naprieč Európou musia vynaložiť čo najviac kapacít, aby sa zapojili do diskusií a aktivít o európskych dokumentoch, ako je napríklad Európsky pilier sociálnych práv.

My, európske odborové zväzy, chceme, aby Európska únia a jednotný trh boli založené na spolupráci, solidarite a sociálnej spravodlivosti. Chceme Európsku úniu, ktorá je celosvetovo konkurencieschopná a má udržateľný hospodársky a sociálny model.

Spoločne sme silnejší – z hospodárskeho, sociálneho i demokratického hľadiska. EÚ nedosiahne vyšší životný štandard pre všetkých bez spravodlivejšej integrácie a konvergencie smerom nahor.

Všetci si zaslúžime lepšiu Európsku úniu pre občanov a pracujúcich.