V deväťdesiatych rokoch minulého storočia som ako študent navštívil redakciu denníka Práca so žiadosťou o hoc aj externú redaktorskú spoluprácu. S prísľubom, že sa mi ozvú, keď sa pre mňa niečo nájde, som odišiel a trpezlivo čakal, kedy tá chvíľa nastane.

Dnes sedím v tej istej budove na rovnakom poschodí, kde v tom čase redakcia sídlila, a ani nie po dvadsiatich rokoch mám tú česť sa vám prihovárať ako šéfredaktor novej ePRÁCE. Okrem identickej adresy redakcie a podobného názvu je tento nový projekt Konfederácie odborových zväzov SR zameraný tiež predovšetkým na propagáciu odborov a ich členov.

V dvojmesačných intervaloch sa budeme venovať témam, ktoré súvisia s prácou odborov. O zameraní časopisu sa viacej dozviete z rozhovoru s prezidentom KOZ SR Jozefom Kollárom. Hlavnou témou tohto čísla je sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. Verím, že v ňom nájdete informácie, ktoré zúročíte pri svojej práci, alebo vám aspoň pomôžu bližšie spoznať spomínanú oblasť.

Roland Klokner
Šéfredaktor ePRÁCA

Môžete si aj stiahnuť pdf formát TU.

Späť


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk