ISSN 2585-8289

Vydáva
Konfederácia odborových zväzov SR
Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava

tel. 02/50240127

šéfredaktor: Roland Klokner
redakčná rada: Monika Uhlerová, Mária Mayerová, Marta Hašková, Martina Nemethová,
Miroslav Hajnoš, Karol Pomšahár.

Periodicita je 6x ročne.

Cieľom je vytvorenie efektívnej komunikačnej platformy pre konfederáciu a jej členské odborové zväzy a sociálnych partnerov. Elektronická podoba časopisu bude komunikačným nástrojom konfederácie a jej členov.

 

2019

9. číslo (január)

2018

8. číslo (november - december)

7. číslo (september - október)

6. číslo (jún - august)

5. číslo (máj - jún)

4. číslo (marec - apríl)

3. číslo (január – február)

2017

2. číslo (november - december)

1. číslo (september - október)

 


Tieto publikácie sa realizujú v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk