Periodikum vydáva Konfederácie odborových zväzov SR. Cieľom je vytvorenie efektívnej komunikačnej platformy pre konfederáciu a jej členské odborové zväzy a sociálnych partnerov. Elektronická podoba časopisu bude komunikačným nástrojom konfederácie a jej členov.

ePráca – September 2017