No Picture

CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU II.

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II. je pokračovaním pilotného projektu Centrum sociálneho dialógu. Cieľom projektu je vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi so zámerom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni a budovanie […]