Novinky CSD II

Ako projekt CSD II. napreduje

Implementácia NP CSD II. zo strany KOZ SR začala od 04/2017 a do konca roka 2017 sa v priebehu 8 mesiacov podarilo: Vznikli 4 expertné centrá, z ktorých každé realizuje aktivity smerujúce k budovaniu odborných kapacít sociálnych partnerov […]

No Picture

CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU II.

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II. je pokračovaním pilotného projektu Centrum sociálneho dialógu. Cieľom projektu je vytvorenie priestoru na vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi so zámerom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni a budovanie odborných […]