Novinky CSD II

Aktivity v rámci projektu CSD II.

O aktivitách realizovaných vďaka NP CSD II. informuje od 09/2017 aj odborné periodikum – ePráca – obežník publikovaný na dvojmesačnej báze aj na web stránke KOZ SR. Pre predsedov jednotlivých OZ KOZ SR je pravidelne spracovaný […]

Novinky CSD II

Ako projekt CSD II. napreduje

Implementácia NP CSD II. zo strany KOZ SR začala od 04/2017 a do konca roka 2017 sa v priebehu 8 mesiacov podarilo: Vznikli 4 expertné centrá, z ktorých každé realizuje aktivity smerujúce k budovaniu odborných kapacít sociálnych partnerov […]

No Picture

1/2017 (september – október)

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia som ako študent navštívil redakciu denníka Práca so žiadosťou o hoc aj externú redaktorskú spoluprácu. S prísľubom, že sa mi ozvú, keď sa pre mňa niečo nájde, som odišiel a trpezlivo čakal, kedy […]

No Picture

ISSN 2585-8289 Vydáva Konfederácia odborových zväzov SR Odborárske nám. č. 3, 815 70 Bratislava tel. 02/50240127 šéfredaktor: Roland Klokner redakčná rada: Monika Uhlerová, Mária Mayerová, Marta Hašková, Martina Nemethová, Miroslav Hajnoš, Karol Pomšahár. Periodicita je […]